top of page
  • Фото автораПресслужба

Оголошення про конкурс на посаду директора Комунальної установи "Новоселицька публічна бібліотека"

Оновлено: 27 лист. 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на посаду директора Комунальної установи

"Новоселицька публічна бібліотека" Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області

Відповідно до Законів України «Про культуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28 січня 2016 року № 955- VIII, Положення про порядок призначення директора комунальної установи «Новоселицька публічна бібліотека» затвердженого рішенням V сесії Новоселицької міської ради VIII скликання від 25.03.2021 року № 5/16

Новоселицька міська рада оголошує конкурс на посаду директора Комунальної установи "Новоселицька публічна бібліотека".

Дата початку приймання документів від кандидатів – 25 листопада 2021 року.

1. Умови проведення конкурсу:

Конкурсний добір проводиться відкрито та публічно. Рішення про визначення переможця конкурсу приймає конкурсна комісія шляхом голосування. Засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу здійснюється в два етапи. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора Комунальної установи «Новоселицька публічна бібліотека» на відповідність кваліфікаційним вимогам. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку публічної бібліотеки на один і п’ять років та приймає рішення про визначення переможця конкурсу.

2. Загальні вимоги до кандидатів:

Директором Комунальної установи може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у бібліотечній сфері не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду директора Комунальної установи особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальною установою, а саме: Новоселицької міської ради та відділу культури, спорту, сім'ї та молоді апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради.3. Дата початку приймання документів:

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- копію трудової книжки;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- проект програми розвитку публічної бібліотеки на один і п’ять років.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи приймаються за адресою: м.Новоселиця вулиця Чкалова,7 другий поверх, кабінет відділу юридично-кадрової роботи, упродовж 30 календарних днів із дати опублікування оголошення на офіційному сайті Новоселицької міської ради з 25 листопада по 24 грудня 2021 року.


4. Дата початку формування конкурсної комісії:

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу.

Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначається статтею 213 Закону України «Про культуру»

Дата початку формування конкурсної комісії – 25 листопада 2021 року.

5. Умови та строки проведення конкурсу:

5.1. Директор публічної бібліотеки призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

5.2. Конкурсний добір директора публічної бібліотеки складається з таких етапів:

- оголошення Новоселицькою міською радою конкурсу на посаду директора публічної бібліотеки;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на посаду директора публічної бібліотеки;

- добір кандидатів на посаду директора публічної бібліотеки;

- призначення Новоселицьким міським головою директора публічної бібліотеки..

5.3. Кандидатів на посаду директора публічної бібліотеки визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується міським головою.

По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та Новоселицької міської ради.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури до відділу юридично-кадрової роботи апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Новоселицька міська рада забезпечує висвітлення жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Новоселицька міська рада призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до відділу юридично-кадрової роботи до 17.00. години 15 грудня 2021 року.

5.4. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора публічної бібліотеки.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає документи, зазначені в пункті 3 цього оголошення.

5.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі відділ юридично-кадрової роботи оприлюднює подані документи, визначені у пункті 3 цього оголошення, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

5.6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Новоселицької міської ради, які передаються конкурсній комісії.

5.7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

5.8. Конкурсний добір проводиться публічно.

5.9. Відділ юридично-кадрової роботи забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Новоселицької міської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку публічної бібліотеки на один і п’ять років.

6.0. Відділ юридично-кадрової роботи не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.11. За клопотанням члена конкурсної комісії відділ юридично-кадрової роботи забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

6.12. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

6.13. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора публічної бібліотеки, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.14. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду директора публічної бібліотеки у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пункті 3 цього оголошення, за рішенням конкурсної комісії.

6.15. Новоселицька міська рада зобов’язана оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період публічної бібліотеки, на посаду директора якого проводиться конкурс.

6.16. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку публічної бібліотеки на один і п’ять років.

6.17. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

- післядипломна освіта у галузі управління;

- ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

- схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

- бездоганна ділова репутація.

6.18. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Новоселицької міської ради та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

6.19. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.20. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.21. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21-1-21-5 Закону України "Про культуру".

6.22. Міський голова зобов’язаний призначити переможця конкурсу директором Комунальної установи «Новоселицька публічна бібліотека» не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання розпорядження про призначення директора Комунальної установи «Новоселицька публічної бібліотека» є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Новоселицької міської ради не пізніше наступного дня після його підписання.

6.23. Контракт з директором Комунальної установи «Новоселицька публічна бібліотека» визначає основні вимоги до діяльності закладу, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з директором Комунальної установи публічної бібліотеки є:

- програми розвитку публічної бібліотеки на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці директора;

- критерії оцінки праці директора;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю директора публічної бібліотеки;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.