top of page
  • Фото автораПресслужба

Переведення працівника на роботу в умовах неповного робочого дня або тижня

Переведення працівника на роботу в умовах неповного робочого дня (тижня) з ініціативи роботодавця проводиться за згодою працівника й оформляється відповідним наказом по підприємству.

У разі незгоди працівника, таке переведення проводиться із дотриманням вимог ч. 3 ст. 32 КЗпП, а саме: «Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших причин – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці до настання відповідних обставин». При почасовій системі оплаті праці (годинна тарифна ставка / місячний посадовий оклад) оплата праці проводиться за фактично відпрацьований час.

Фактично відпрацьований час відображається у табелях обліку робочого часу, що регламентується наказом Держкомстату України від 05.08.2008 року № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці». При відрядній системі оплаті праці — за фактично виконану роботу по відрядних розцінках, встановлених на підприємстві. Кількість (об’єм) виконаної працівником роботи відображається у нарядах на виконання робіт.

При неповному робочому часі та при скороченій тривалості робочого часу, оплата проводиться із обов’язковим додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлених Кодексом законів про працю України та Законом України «Про оплату праці».

Наголошуємо, що роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці»).

Не додержання даної вимоги трудового законодавства приводить до недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, що в свою чергу на роботодавця накладається штрафна санкція у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (47230грн.), а також застосування адміністративного стягнення у відношенні посадової особи, відповідальної за нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення - «Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці», що тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 (510грн.) до 100 (1700грн.) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Провідний спеціаліст відділу соціального захисту населення

Новоселицької міської ради – інспектор праці, Октавіян ІОНІЦОЙ

41 перегляд0 коментарів