top of page
  • Фото автораПресслужба

Роз’яснює Держпраці: про особливості організації роботи служби охорони праці напідприємстві

Державна служба України з питань праці роз’яснює : робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в

окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку

і бути зручними для приймання відвідувачів.

Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись

кабінет з охорони праці.

Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони

праці.

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не

передбачених Законом України «Про охорону праці»,Типовим положенням про службу

охорони праці та системою управління охороною праці на підприємстві.

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями

підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності - з уповноваженими

найманими працівниками особами з питань охорони праці.

5 переглядів0 коментарів