top of page
  • Фото автораПресслужба

Стажування на робочому місці до оформлення трудових відносин – не правомірно

Нерідко зустрічаються випадки, що роботодавець, щоб застрахувати себе від небажаних наслідків, проводить стажування працівників перед оформленням на роботу. Проте це – не правомірно. Є законний шлях перевірити, чи відповідає працівник займаній посаді.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою (ч. 2 ст. 2 КЗпП України).

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (далі – роботодавець), та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ (ч. 3 ст. 24 КЗпП України).

КЗпП України допускає можливість укладання трудових договорів у письмовій та усній формі і встановлює перелік випадків, коли трудовий договір в обов’язковому порядку укладається в письмовій формі (ч. 1 ст. 24 КЗпП України). У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору на роботодавця може бути накладено штраф – у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, (станом на 01.01.2021р. становить – 180000грн. (абз. 2 ч. 2 статті 265 КЗпП України), а винного посадовця притягнуть до адміністративної відповідальності (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення – санкція статті передбачає застосування штрафу на роботодавців, які використовують найману працю, у розмірі від 8500 грн. до 17000 грн.).


Стажування при прийнятті на роботу

У більшості випадків мета стажування – це набуття особою практичного досвіду виконання завдань і обов’язків на робочому місці підприємства, установи, організації до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Проходження стажування при прийнятті на роботу передбачено для осіб певних категорій. До таких належать:

- державні службовці (ст. 48 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII);

- студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів (ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI);

- деякі інші категорій осіб, передбачені законодавством.


Стажування як випробування

Чинним законодавством передбачений цілком законний механізм перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, – це випробувальний термін. Умова про випробування повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу (ч. 1 ст. 26 КЗпП України).

Деяким категоріям осіб випробування при прийнятті на роботу не встановлюють взагалі, - це зокрема, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; до осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; до осіб на тимчасові та сезонні роботи; до внутрішньо переміщених осіб. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. (ч. 3 ст. 26 КЗпП України).

Термін випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців.Для робітників термін випробування не може перевищувати одного місяця (ст. 27 КЗпП України). КЗпП України визначає лише максимальний (граничний) термін випробування, утім, він може становити і один-два тижні, і навіть один-три дні.

Якщо протягом випробувального терміну встановили невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець може розірвати трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 11 статті 40 КЗпП України.


Стажування студентів

Стажування можуть проходити студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, строком не більше шести місяців за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта. Стажування може бути запроваджено на підприємствах, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типова форма такого договору затверджені постановою Кабміну від 16.01.2013 № 20. Строк стажування за таким договором не може перевищувати шести місяців. У разі коли в період стажування студент виконує професійні роботи, організація за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань здійснює виплату студенту заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.


Провідний спеціаліст відділу соціального захисту населення

Новоселицької міської ради – інспектор праці, Октавіян ІОНІЦОЙ

3 перегляди0 коментарів