top of page
  • Фото автораПресслужба

Трудовий чи цивільно-правовий договір: який варіант обрати працівнику

Потенційному учаснику трудових взаємовідносин слід знати, чим вони

відрізняються і як не помилитися у виборі.

Що таке трудовий договір?

Трудовий договір - угода між найманим працівником і роботодавцем. Останнім

може бути компанія, ФОП і навіть фізична особа, яка наймає представника окремих професій. Наприклад, домробітницю, водія, або няню.

За трудовим договором найманий персонал зобов’язується виконувати роботу,

зазначену в договорі, а роботодавець - виплачувати за це заробітну плату й забезпечувати гідні й безпечні умови праці, передбачені законодавством про працю.Трудовий договір регулює процес виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, а також вимагає дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

З одного боку, найманий працівник залежить від роботодавця. Якщо працівник

хочевзяти відпустку, залишитися вдома за сімейними обставинами, піти до лікаря упродовж робочого дня - повинен отримати дозвіл працедавця.З іншого - працівник має низку соціальних і трудових гарантій: регулярна оплата праці (щонайменше двічі на місяць), нормований робочий час, лікарняні, оплачувані вихідні й відпустки, захист від незаконного звільнення, тощо.


Що таке цивільно-правовий договір?

За цивільно-правовим договором (угодою) немає роботодавців і працівників.

Є виконавець, який зобов’язується виконати певну роботу або надати послугу, і замовник, який приймає роботу й оплачує її.Такі взаємовідносини можуть укладатися між будь-якими юридичними або фізичними особами і регулюються Цивільним кодексом України. На них не поширюється дія трудового законодавства.Предметом договору є кінцевий результат, а не процес його досягнення.Обидві сторони - незалежні й рівноправні. Замовник не зобов’язаний піклуватися про умови праці, надавати робоче місце й обладнання, оплачувати лікарняні. Виконавець самостійно організовує роботу і відповідає за її вчасне виконання.Розмір винагороди й термін оплати визначаються угодою сторін, а не законодавством.

Зазвичай цивільно-правовий договір укладається для виконання разових, а не

систематичних робіт.

Як уникнути підміни трудових відносин цивільно-правовими? Між працівником і

роботодавцем завжди укладається трудовий договір. Тоді як цивільно-правовий договір укладається з незалежним підрядником.Щоби відрізнити трудові відносини від підрядних, необхідно з’ясувати, з якою метою з вами укладають договір.Потрібно виконати певний обсяг робіт? При цьому, сторона по договору - виконавець, зобов’язуєтеся передати замовнику результат роботи й робите все самостійно? У такому випадку, укладається один із цивільно-правових договорів: договір підряду, договір про надання послуг або інший.

А при укладенні трудового договору основними умовами являється систематичне

виконання обов’язків, які належать до конкретної посади, спеціальності чи трудової функції в діяльності компанії, та ще й потребують присутності на робочому місці за визначеним графіком?При цьому роботодавець організовує процес роботи, дає вказівки та контролює виконання? У такому разі маємо трудові відносини між працівником і роботодавцем.

Крім того, функціональними обов’язками найманого працівника, є:

- виконання роботи в інтересах однієї особи чи організації;

- користування обладнанням, матеріалами та приміщенням замовника;

- після виконання завдань, трудова діяльність працівника продовжується;

- отримання фіксованої винагороди за процес роботи, а не за результат;

- працівник зобов’язаний питати дозволу про відгули й відпустки.


Шановні роботодавці та працівники!


Оформлюйте трудові відносини належним чином. Це є не лише запорукою

дотримання чинного трудового законодавства, але й належного соціального захисту та гарантії трудових прав.Провідний спеціаліст відділу соціального захисту населення

Новоселицької міської ради, Октавіян ІОНІЦОЙ

8 переглядів0 коментарів