top of page
  • Фото автораПресслужба

Якісне насіння – запорука високих врожаїв

Урожайність сільськогосподарських культур залежить не тільки від рівня агротехніки на полі, а й від правильно підібраних сортів, їх ознак і власти-востей. Проте потенційні можливості сорту можуть бути реалізовані лише за високої якості насіння – чистосортності, схожості, стійкості до ураження хворобами і шкідниками.


Зараз предметом турботи керівників і спеціалістів господарств повинні бути насінницькі посіви, особливо ті, насіння з яких планується до реалізації. Особливу увагу тут слід приділити сортовим якостям відведених посівів. Одним з заходів збереження сортової чистоти є своєчасне проведення видових і сортових прополок. Видові і сортові прополки – це видалення на відведених під вирощування насіння площах рослин інших видів та рослин культури, що за своїми сортовими ознаками не відповідають офіційному описові сорту. Найбільш ефективний даний захід на зернових культурах, зокрема посівах озимої пшениці. Невід’ємним заходом догляду за насінницькими посівами є обробіток препаратами для захисту від бур’янів, хвороб та шкідників.

Важливим показником, який впливає на врожайність є якість вирощеного насіння. Тому зібраний посівний матеріал важливо в короткі строки довести до високих посівних кондицій. Власне, правильна очистка, калібровка, протруєн-ня, пакування та зберігання, забезпечує отримання насіння сільськогосподарсь-ких культур високої якості та гарантовано сприятиме суттєвому збільшенню врожаїв. Щоб проводити ці процеси на високотехнологічному рівні необхідно подбати про підготовку відповідної матеріально-технічної бази. Це на сьогодні є одним з головних питань яке має бути в постійному полі зору керівників та спеціалістів відповідних служб господарств.

В господарствах - сушильна, насіннєочисна техніка, протруювачі мають бути ретельно очищенні від залишків зерна та насіння що дороблялось минулого сезону аби не допустити змішування культур та сортів. Прилегла територія повинна утримуватись в чистоті, бути вільною від бур'янів та падалиці культур-них рослин, а насіннєві склади і від товарної продукції, для упередження зас-мічення насіння і поширення шкідників та хвороб. При необхідності слід вико-нати ремонтні роботи на площадках з твердим покриттям для прийому насін-нєвого матеріалу, та в складах.

Кожен господар знає, що обов'язковим заходом в підготовці до жнив є дезін-фекція насіннєвих комор. Найпростішим способом її є побілка свіжогашеним вапном з додаванням хлорованого вапна або вапняно - гасовою емульсією. Якщо у складі виявлено комірні шкідники попередньо обов'язково проводять дрібно крапельну обробку інсектицидами. Склади завантажені зерном і насін-ням при виявлені шкідників фумігують. При цьому необхідно пам'ятати, що фумігації підлягає насіння із кондиційною вологістю.

Попередньо проводиться видалення із складів сторонніх предметів і сміття, розсипів зерна, замуровування нір гризунів.

Увагу слід приділити забезпеченості вологомірами, термоштангами для контролю вологості та температури насіння під час зберігання щоб унеможлив-вити випадки його псування. Для зберігання насіння у мішках склад має бути забезпеченим піддонами (настилами), висотою не менше 10 см. Актуальність даних чинників особливо важлива у господарствах, що мають право вироб-ництва насіння для подальшої реалізації.

Враховуючи наявну матеріально-технічну базу по доробці зерна і насіння суб'єкти господарювання на кожному зернотоку необхідно скласти план розміщення партій на майданчиках току, черговість їх очищення, сушіння, сортування й складування, щоб забезпечити надійне роз'єднання культур, сортів і репродукцій у просторі та часі.

Завершити проведення підготовки матеріально – технічної бази до приймання зерна і насіння слід до початку комплексу збиральних робіт, що розпочинається обмолотом площ озимого та ярого ріпаку, озимого ячменю.

Участь України в міжнародному ринку насіння (ОЕСР), ставить нові вимоги до підвищення конкурентоздатності насінницької галузі. Одним з шляхів досягнення цього є поліпшення матеріально-технічної бази по доробці зерна та насіння агроформувань, використання сучасної зерноочисної та сушильної техніки, удосконалення технології переробки насіннєвого матеріалу шляхом створення сучасних насіннєочисних комплексів з об’єднанням навколо них господарств, що займаються виробництвом насіння.

С.М. Воронін, головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області6 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі