• Пресслужба

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації

Інформаційне повідомлення

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації

Новоселицької міської ради: нежитлової будівлі – складу цивільної оборони

загальною площею 820,0 кв. м, що розташований за адресою:

вулиця Комарова, 48В, місто Новоселиця, Чернівецький район,

Чернівецька область, 60300

Код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі UA-AR-P-2021-06-10-000001-2

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Дані про об’єкт:

Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., м.Новоселиця, вул. Комарова, будинок 48В

Найменування об’єкта: Нежитлова будівля загальною площею 820,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Комарова, будинок 48В.

Опис об’єкта:

Перебуває в строковому платному користуванні згідно з договором оренди комунального майна від 19.04.2017 р. № б/н. Орендар – Нікітович Ольга Дмитрівна.

Складові частини об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 820,0 кв.м.

Опис об’єкта: фундамент – бетонний стрічковий моноліт, стіни - керамблок, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – суміщена з перекриттям, підлога – асфальтобетон. Електропостачання - так, водопостачання - автономне, газопостачання, опалення, каналізація – ні. Будівля знаходиться в задовільному стані, потребує проведення ремонту.

Рік будівництва – 1984.

Земельна ділянка загальною площею 0,4000 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 7323010100:01:009:0391. Власник земельної ділянки – Новоселицька міська рада, код ЄДРПОУ 04062050.

Балансоутримувач: Новоселицька міська рада, код ЄДРПОУ 04062050.

Адреса балансоутримувача: 60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Чкалова, 7.

Телефон балансоутримувача: +380373350988, + 380992325253.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04062050 Електронна адреса: novmeria@gmail.com

1. Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:


Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 01 липня 2021 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. за №432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:

604 151,00 грн. (шістсот чотири тисячі сто п’ятдесят одна гривня 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 60 415,10 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:

302 075,50 грн. (триста дві тисячі сімдесят пять гривень 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 30207,55 грн без ПДВ.


Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

302 075,50 грн. (триста дві тисячі сімдесят пять гривень 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 30207,55 грн без ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. без ПДВ.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

21 календарний день від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6041,51 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

3020,75 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить: 1 крок.

Додаткові умови продажу:

· Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі, якщо покупцем переданого в оренду об’єкта є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

· Покупець – переможець аукціону відшкодовує витрати, пов’язані із здійсненням заходів з приватизації об’єкта.

1. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Новоселицької міської ради годину огляду об’єкта за телефоном: +380992325253 з 1000 до 1700 у робочі дні.

2. Організатор аукціону: Новоселицька міська рада, (код за ЄДРПОУ 04062050). Адреса: 60300 Чернівецька область, Чернівецький район, м. Новоселиця, вул. Чкалова, буд. 7 Електронна адреса: novmeria@gmail.com Контактний тел. +380992325253

3. Міський голова: Нікорич Марія Іллінічна.


Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою:

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на рахунок: Чернівецьке ГУК/Новоселицька ТГ/33010100, р/р № UA768999980314181941000024347 в ДКСУ м. Київ МФО 899998, код ЄДРПОУ 37836095 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок: Чернівецьке ГУК/Новоселицька ТГ/240603, р/р № UA788999980314070544000024347 в ДКСУ м. Київ, МФО856135, Код згідно з ЄДРПОУ 37836095 суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок: Чернівецьке ГУК/Новоселицька ТГ/240603, р/р № UA788999980314070544000024347 в ДКСУ м. Київ, МФО 856135, Код згідно з ЄДРПОУ 37836095 суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.


1. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1. для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2. для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3. для потенційних покупців - юридичних осіб:

· витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

· документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

· інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

· остання річна або квартальна фінансова звітність;

4. документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених РАТБ до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

1. письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale.


18 перегляд0 коментар

Останні пости

Дивитися всі

ОГОЛОШЕННЯ

Новоселицька міська рада оголошує конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності Новоселицької міської ради об’єднаної територіальної гро